DE ANBI status is momenteel in aanvraag (december 2019)

De officiële naam van de stichting is Stichting Veteranen Deventer (SVD). De stichting is opgericht op 15 januari 2019. Hieronder enkele belangrijke gegevens.

KvK-nummer: 73700908
Bankrekening: NL96RABO0337428735
RSIN nummer: 859633263
URL: www.stichtingveteranendeventer.nl
Email: info@stichtingveteranendeventer.nl
Postadres: Het Wilgert 26, 7214 AV Epse

 

Doelstelling

Het doel van de stichting is:

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 

         Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

 

Bestuur

Het statutaire bestuur van SVD wordt gevormd door:

 

Schenken en ANBI

SVD is geregistreerd als ANBI. U kunt SVD op een fiscaal gunstige manier steunen: met voordeel voor zowel de stichting als voor uzelf. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://anbi.nl/belastingvoordeel

Beleidsplan

Het door het bestuur opgestelde en meest actuele beleidsplan treft u hier aan.

Activiteiten

Donateurs en geïnteresseerden worden via Facebook en/of  e-mail geïnformeerd over de meest actuele gebeurtenissen en over de gesteunde projecten.

SVD heeft met de door haar ontvangen donateursgelden conform haar statutaire doelstelling een groot aantal lokale evenementen en projecten gesteund en geïnitieerd. Voor een totaalbeeld van de verstrekte subsidies verwijzen wij u naar ons projectarchief op de website.

Balans van baten en lasten

Het meest actuele financiële jaarverslag van 2019 is hier opvraagbaar.